Általános szerződési feltételek

A Viszonteladó és / vagy Felhasználó a weboldal használatával, illetve az azon keresztül való rendelés/foglalás leadással (ráutaló magatartás) elfogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződéses Feltételeket.
Mely létrejött, egyrészről a 
Iris Kereskedőház Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 46. Adószám: 14341551-2-41 Képviselő: Túri Tamás Mihály, ügyvezető mint Nagykereskedő, másrészről a(z)
A Nagykereskedő weboldalát használó regisztrált Partner (Cég, Egyéni vállalkozó) mint Viszonteladó - a továbbiakban Viszonteladó és, vagy Felhasználó 
- közösen mint Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi pontokban részletezett feltételek szerint.

1. Közérdekű adatok

1.1 Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai

Név: Iris Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 899627
Adószám: 14341551-2-44
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@iris.hu

1.2. Szolgáltató adatai:
Név: Iris Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 899627
Adószám: 14341551-2-44
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@iris.hu

2. Általános feltételek

2.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztráció. A Felhasználó lehet, az a korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a www.iris.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, és megfelel a Egyedi Viszonteladói Keretszerződésben támasztott feltételeknek. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.iris.hu oldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben a Felhasználó regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg, a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et.  (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A http://www.iris.hu adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A www.iris.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A http://www.iris.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

2.3 Garancia: A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.4 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. Amennyiben elvégezte a regisztrációt és adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

2.5 A Viszonteladó és / vagy Felhasználó a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Iris Kereskedőház Kft az ügylet vonatkozásában elsődlegesen elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. Az Iris Kereskedőház Kft a kiállított elektronikus számlát – URL-ről letölthető formában - külön email üzenetként küldi.
 

3. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

3.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@iris.hu

3.3 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

4. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása

4.1. Regisztráció: A Nagykereskedő Weboldalán áruházat üzemeltet. A weboldal használatához a Viszonteladónak és / vagy Felhasználónak regisztrálni kell. A regisztrációval és a használattal (ráutaló magatartás) a Viszonteladó és / vagy Felhasználó elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF szabályait.

4.2. A regisztrációt a Weboldalon lehet elindítani, alapadatok megadásával. Az adott felhasználó maga adja meg a felhasználónevét és a jelszavát.

4.3. A regisztrációt az Adminisztrátor a jogosultság ellenőrzése után engedélyezi.
Korábban regisztrált cégek új munkatársainak regisztrációjához (meglévő munkatársak regisztrációjának módosításához) a cégvezető hozzájárulása szükséges.

4.4. Korábban nem regisztrált cégek regisztrációja a regisztráció valódiságát bizonyító hiteles dokumentumok bemutatása/ellenőrzése után áll módunkban elfogadni. A regisztrációs folyamat gyorsítása érdekében kérjük pontosan töltsék ki az adatlapot és utána keressék munkatársainkat a 06/1/888-32-00 telefonszámon.

4.5. A Nagykereskedő törekszik, hogy a Weboldal folyamatosan működjön, de a technikai és egyéb problémákból a Viszonteladónál és / vagy Felhasználónál keletkező károkért felelőséget nem vállal, amely kizárás az elmaradt haszonra is vonatkozik.

4.6. A weboldalon Nagykereskedő a Viszonteladónak és / vagy Felhasználónak bizalmas információkat (üzleti titok) ad át (termékek adatai, elérhetőség, árak), mely az adott Viszonteladó és / vagy Felhasználó számára érhető el felhasználónévvel és jelszóval védett módon. A Viszonteladó és / vagy Felhasználó a felhasználóneve és jelszava kezeléséért felelős, azok jogosulatlan felhasználásból eredő károkat a Viszonteladó és / vagy Felhasználó viseli!

4.7. A Weboldalon található adatok, képek és információk másolása (beleértve a hivatkozásként megadott másolást is) nem engedélyezett. A működés nem rendeltetésszerű használattal való szándékos megzavarása jogi következményekkel jár.

4.8. A Nagykereskedő a weboldal működtetése közben szerzett adatokat harmadik félnek nem adhatja át (üzleti titok). Kivételt képeznek ez alól a gyártók számára kötelezően megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített adatok és riportok, amelyekben a Viszonteladóról és / vagy Felhasználóról semmiféle azonosító információ nem jelenik meg.

4.9. A Weboldalon található termékek adatait a Nagykereskedő a gyártóktól kapott adatok alapján rendszerezi és jeleníti meg. Ennek ellenére előfordulhat téves adatközlés, amelyekért a Nagykereskedő felelősséget nem vállal.

4.10. A webáruházban szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák és a Nagykereskedő telephelyén történő átvételre vonatkoznak. A Nagykereskedő fenntartja az árak változtatásának jogát.
A Viszonteladó és / vagy Felhasználó webáruházban leadott rendeléseit, az adott termék státuszától függően tudja módosítani.
A Nagykereskedő a weboldalon leadott rendelésről/foglalásairól a regisztráció alakalmával megadott mail címre visszaigazolást küld.

4.11. A Viszonteladó és / vagy Felhasználó a használat során felmerülő kérdéseket észrevételeket a honlapon található mail címre tudja elküldeni.

5. Megrendelés

5. 1. Felhasználó regisztrációval adhat le megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása kötelező.

5.2. A megrendelésről automata visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott emailcímre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

5.3. Adatbeviteli hibák kijavítása: a megrendelés leadása előtt a Rendelés elküldése nevű oldalon Felhasználó összesítve látja a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot. Ezeket a Személyes adatok nevű oldalra visszalépve tudja módosítani. A rendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok. Személyes adatait regisztráció és belépés után a személyes menüben módosíthatja.

5.4.Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli a Felhasználó, abban az esetben a termék kiszállításáért költség merülhet fel, melyet a Felhasználó köteles kiegyenlíteni. A kiszállítás pontos költségéről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelést megelőzően tájékoztatja, és a megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni abban az esetben, amikor a kiszállítást is megrendelte. Általános kiszállítási díjakról a Felhasználó a „rendelés” menüpont alatt előzetesen is tájékozódhat. A szállítás költségét a rendelés menüpont, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza.

5.5. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére.

5.7. Megrendelés lemondása: Felhasználó a megrendelését mind írásban, mind pedig szóban, a rendelési szám megadásával akár az Üzemeltetőnél, akár pedig a Szolgáltatónál lemondhatja, ameddig az árut át nem veszi.

5.8. Panaszkezelés: A szolgáltatásnyújtást követően a Felhasználó a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az általa nyújtott termékértékesítéssel kapcsolatban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszait a Szolgáltató felé teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein. A panaszokat a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és erről értesíteni a Felhasználót.

5.9. Tájékoztatás: Felhasználó a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. Szintén a Szolgáltatótól kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

5.10. Ügyfélszolgálat: Felhasználó az értékesítést követően a www.iris.hu honlapon a Rólunk/Kapcsolat menüpont alatt szereplő elérhetőségeken a központi ügyfélszolgálatot keresheti.

6. Felelősség

6.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2 A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó  teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.5 Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6.6 Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

6.7 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Egyéb rendelkezés

7.1 Eladók és Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

7.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Utolsó módosítás dátuma: 2022. július 04.. © 2022. iris.hu – Minden jog fenntartva.